Yn ystod Mis Chwefror, ar hyd a lled Cymru, ac yn Ne Cymru’n benodol, cafodd cymunedau eu llorio gan Storm Dennis a’r llifogydd y gwnaeth ei hachosi.

Mae'r gronfa bellach ar gau i geisiadau.

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here