Mae sawl rheswm gwych ichi ymuno â thîm CGGC. Fel nifer o elusennau, rydym yn cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth.

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

Beth y gall CGGC ei gynnig i chi fel aelod o staff

Cyfleoedd gwych i ddatblygu eich gyrfa.

Drwy ein rhaglen hyfforddi staff, rydym yn sicrhau eich bod yn llwyddo yn eich rôl ac yn dysgu’r sgiliau i’ch helpu i ddatblygu a symud ymlaen yn eich gyrfa.

Teimlo’n rhan o rywbeth.

CGGC yw y lle i ddechrau gyrfa yn y sector elusennau yng Nghymru. Rydym yn cynnig cyfle ichi ddysgu’n uniongyrchol am y gwaith arbennig a wneir gan fudiadau gwirfoddol ledled y wlad, a’r cyfle i’w galluogi i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

A allai gweithio i ni weithio i chi?

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

Trefniadau gweithio hyblyg i bawb

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

Swyddi gwag

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

Swyddi eraill yn y sector

Logo with the words recriwt 3

Chwilio am swydd lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Mae recriwt3 yn wefan benodol ar gyfer canfod pobl fedrus, uchelgeisiol i weithio yn y sector gwirfoddol.

Ymweld a recriwt3

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here