Newyddion

Categorïau:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 20/01/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 18/01/21 | Categorïau: Dylanwadu |

Dweud eich dweud ar bwy sy’n siarad ar gyfer ein sector gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 18/01/21 | Categorïau: Cyllid | Gwirfoddoli |

Grantiau Gwirfoddoli Cymru bellach ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/01/21 | Categorïau: Newyddion |

Cyhoeddi rhestr fer Hearts for the Arts 2021

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/01/21 | Categorïau: Cyllid |

Cylch newydd o Cynhwysiant Gweithredol nawr ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/01/21 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Lein gymorth BAME yn rhoi cymorth mewn amrediad o ieithoedd

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Golygfeydd

Awduron:

Chwilio:

Cyhoeddwyd: 08/01/21

| Awdur: Ruth Marks

Addunedau CGGC ar gyfer 2021

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/12/20

| Awdur: Korina Tsioni

Beth yw barn cyllidwyr ac elusennau ynglŷn â sicrhau ansawdd?

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 21/12/20

| Awdur: Korina Tsioni

Siwrnai ‘Discovery’ Ben: safbwynt gwirfoddolwr

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 17/12/20

| Awdur: Ben Lloyd

Maniffesto’r Sector Gwirfoddol 2021: cynnal yr ysbryd gwirfoddol a chymunedol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 17/12/20

| Awdur: Hannah Ormston

Gwrando a Rhannu: Sgyrsiau gyda Chymunedau

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/12/20

| Awdur:

Paratoi ar gyfer diwedd y cyfnod trawsnewid

Darllen mwy
Llwythwch mwy

Poblogaidd

Cyhoeddwyd: 20/01/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/03/20 | Categorïau: Cyllid |

Benthyciadau carlam mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Covid-19: dwy gronfa newydd yn cael eu cyhoeddi i gefnogi mudiadau gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 26/05/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Prawf ddarllen am ddim o Gomisiynydd y Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/05/20 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Amser dweud diolch!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/04/20 | Categorïau: Cyllid |

Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws Covid-19

Darllen mwy

    Ymuno gyda’n rhestr bostio

    Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio.
    Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


    Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol