Os ydych chi'n gweithio gyda gwirfoddolwyr, neu os hoffech chi, mae gennym ni ystod o adnoddau yn ogystal â chefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i'ch helpu chi.

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wythnos arbennig wedi'i chlustnodi i ddiolch i wirfoddolwyr am bopeth maen nhw’n ei wneud yn eu cymunedau lleol, ac eleni mae'n teimlo’n bwysicach nag erioed.

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

Cysylltu

A ydych chi’n methu â dod o hyd i’r hyn yr ydych chi ei angen neu a ydych chi angen rhywfaint o gyngor? Cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i volunteering@wc001.ddtestsite.co.uk.

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

Newyddion gwirfoddoli diweddaraf

Cyhoeddwyd: 20/01/21 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 18/01/21 | Categorïau: Dylanwadu |

Dweud eich dweud ar bwy sy’n siarad ar gyfer ein sector gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 18/01/21 | Categorïau: Cyllid | Gwirfoddoli |

Grantiau Gwirfoddoli Cymru bellach ar agor

Darllen mwy
Darllen mwy

Lawrlwythiadau gwirfoddoli

Categori | Gwirfoddoli |

Côd ymarfer ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr

Categori | Gwirfoddoli | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Polisi gwirfoddoli enghreifftiol

Categori | Diogelu | Gwirfoddoli |

Canllawiau i ddiogelu gwirfoddolwyr ifanc ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod 2018

Mwy o adnoddau

Cyrsiau hyfforddiant gwirfoddoli

This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

(CY)This content is restricted to members.

To become a member and view this content, please click here

Prosiectau gwirfoddoli

Gwirfoddoli |

Helplu

Mae’r Helplu yn gweithio gyda Cefnogi Trydydd Sector Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli i gefnogi gwasanaethau iechyd
Darllen mwy
Darllen mwy